Vi tager ansvar for miljøet

Som én af de ældste producenter i verden af slibepapir vil vi gerne gå forrest og være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Vi vil løbende lancere en lang række tiltag, der styrker vores position som grøn samarbejdspartner. Vores mål er at lave miljøvenligt slibepapir, der i princippet kan spises.

Se video om vores grønne omstilling

01

100 % grøn VINDenergi

Dragon - vindenergi - tilpasset
02

Fra fyringsolie til naturgas

I tredje kvartal af 2022 konverterer vi hele vores produktion fra fyringsolie til naturgas.

Konverteringen vil gavne miljøet, da vi er med til at reducere CO2-udledningen og nedsætte vores samlede energiforbrug.

Dragon---Co2---final
03

Miljøvenlig håndtering af spildevand

Vores spildevand må ikke belaste vandmiljøet eller jord og grundvand. Vi har derfor igangsat implementeringen af et nyt spildevandsanlæg, der skal sikre, at næringsstoffer og vand genanvendes og at affaldsstoffer opsamles eller nedbrydes.

Vi forventer at implementere vores spildevandsanlæg i tredje kvartal af 2022.

Dragon---spildevand---final
04

Mindre affald - mere genbrug

Affald skal - hvis muligt - altid genanvendes. Som én af de ældste producenter i verden af slibepapir har vi et stort ansvar - især ift. pap, plast, limrester og sandkorn.

I første kvartal af 2022 lancerer vi en strategi for vores affaldssortering, der betyder, at vi kan kildesortere alt vores affald, således at det kan blive afhentet og genanvendt til nye produkter.

Dragon---Recycle---tilpasset---final
05

Miljøvenlig lim

Vi samarbejder løbende med vores limeksperter på at udvikle flere limtyper uden skadelige tilsætningsstoffer og farvepigmenter.

I dag er ca. 30 % af vores limtyper bæredygtigt produceret, og vi arbejder for, at al den lim, vi bruger, skal være miljøvenlig.

Målsætningen er, at vi i 2023 har 100 % miljøvenlig lim.

Dragon-Lim2
06

GREEN LINE ABRASIVE

Hos Dragon vil vi gerne tilbyde vores kunder et miljøvenligt alternativ til det konventionelle slibepapir.

Som én af de ældste producenter i verden har vi produceret en grøn produktlinje af slibepapir, der består af genanvendt papir, Svanemærket farve og en miljøvenlig lim.

Se vores grønne produktlinje

GreenLine Product1 - tilpasset
07

GCO Grøn Cirkulær Omstilling

Dragon A/S har 2021-2022 gennemført GCO hvor fokus har været at ændre vores daværende forretningsmodel til en ny og mere grøn og miljøvenlig forretningsmodel/plan.

Dette har medført en række markante ændringer i vores måde at producere slibepapir på, med en meget mere grønt profil.

Se vores certifikat