Privatlivspolitik

Hos Dragon A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende privatlivspolitik fastlægger retningslinjerne for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som vi modtager fra dig.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine oplysninger er

 

Dragon A/S
C.E. Christiansens Vej 46
DK 4930 Maribo
Tlf: +45 54 49 19 20
Mail: sales@dragon.dk
CVR: 30503910

 

Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 

 • Når du bliver kunde hos Dragon A/S
 • Når du tilmelder dig Dragon A/S  nyhedsbrev
 • Når du deltager i en af Dragon A/S konkurrencer
 • Når du tilmelder dig et Dragon A/S arrangementer eller events

 

I ovenstående tilfælde kan vi modtage følgende oplysninger om dig:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

 

Anvendelse af personoplysninger

Vi kan indsamle og anvende personoplysninger til følgende formål:

 

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag

 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt for os at behandle personoplysningerne for at opfylde kontrakten med vores kunder eller for at varetage vores kunders legitime/berettigede interesser eller fastlægge, håndhæve eller forsvare deres retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) og f).

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

 

Videregivelse til andre dataansvarlige

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter i form af offentlige myndigheder (fx patent- og varemærkemyndigheder), samarbejdspartnere (fx agenter i andre lande) og modparter, når det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for disse parters eventuelle overtrædelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til s samarbejdspartnere (softwareleverandører og leverandører af administrationsydelser), som leverer ydelser på s vegne. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på s vegne og i overensstemmelse med s instruks.

 

Overførsel til tredjelande

Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt at overføre oplysninger til dataansvarlige og databehandlere uden for EU (tredjelande) til opfyldelse af en kontrakt mellem os og kunden. Sådanne overførsler vil kun finde sted, hvis de er nødvendige af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os og dig eller mellem os og en anden fysisk eller juridisk person.

 

Opbevaringsperiode

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller senest når vi ikke længere har en anden retlig interesse i at opbevare oplysningerne.

 

Sikkerhed

Vi har implementeret interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret og udsat for uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

 

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på tlf. +45 54 49 19 20 eller mail sales@dragon.dk.

 

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på tlf. +45 54 49 19 20 eller mail sales@dragon.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

 

Dragon A/S
C.E. Christiansens Vej 46
DK 4930 Maribo

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.